Претприемништво - Вашиот КЛУЧ за успех

Обука: Претприемништво - Вашиот КЛУЧ за успех (Entrepreneurship - Your KEY to Success)

Дали знаете дека најголемиот дел од само-создадените милионери го создале своето богатство како претприемачи?

Дали секој може да биде претприемач? Зошто некои луѓе не успеваат во своите намери?

Која е тајната на успешните претприемачи? Кои квалитети ги поседуваат? Како размислуваат?

Дојдете и научете како да бидете сигурни дека вашиот потфат ќе биде успешен! Дознајте што е КЛУЧНО за опстанок и развој на високо профитен бизнис!

ЛОКАЦИЈА: 

Консалтинг и тренинг центар КЛУЧ, Мито-Хаџи Василев Јасмин, 52-1/3-Скопје

КОНТАКТ:

070/367-905

Доколку сте заинтерсирани пополнете пријава за обука.