Како да станете лидер

Обука: Како да станете лидер (Becoming a leader)

Станете лидер во вашиот свет. Почнете да размислувате долгорочно. Лидерите имаат визија, останатите не. 

Развивајте ја способноста да размислувате со јаснотија што сакате да постигнете во иднина и како тоа би изгледало од денешна перспектива.

Замислете си дека немате никакви ограничувања во време, пари, ресурси и можности. Во такви идеални услови како сакате да изгледа вашиот живот?

Замислете си дека се е возможно...

Бидете најдобри во тоа што го работите...

Вратете на општеството...

ЛОКАЦИЈА: 

Консалтинг и тренинг центар КЛУЧ, Мито-Хаџи Василев Јасмин, 52-1/3-Скопје

КОНТАКТ:

070/367-905

Доколку сте заинтерсирани пополнете пријава за обука.