Комуникација и вмрежување

Обука: Комуникација и вмрежување (Communication & Networking)

Зголемете ги вашите контакти! Проширете го вашето влијание! Изградете го вашиот бизнис побрзо!

Научете како да запознаете повеќе и подобри луѓе на кои вие можете да им помогнете и кои можат да ви помогнат вам!

Научете како кредибилитетот и довербата можат да доведат до поголема продажба! Запознајте луѓе кои имаат моќ!

Зголемете ја вашата видливост! Зголемете го вашето влијание! Движете се напред побрзо од вашата конкуренција!

Подобрете ја вашата мрежа на познаници, соработници, пријатели ...

Научете како тоа го прават најдобрите!

ЛОКАЦИЈА: 

Консалтинг и тренинг центар КЛУЧ, Мито-Хаџи Василев Јасмин, 52-1/3-Скопје

КОНТАКТ:

070/367-905

Доколку сте заинтерсирани пополнете пријава за обука.