Како до подобар квалитет?

Обука: Како до подобар квалитет? (Increasing the Quality)

 

Системите и стандардите за управување со квалитет се во служба на заштита на потрошувачите и задоволување на нивните потребите и желби.

Како со подобрување на квалитетот на производствениот процес да го подигнете задоволството на купувачите од вашиот производ?

Кои техники на контрола на квалитет  треба да ги знаете?

Како секој вработен може да придонесе за подобрување на квалитетот?

 

 

ЛОКАЦИЈА: 

Консалтинг и тренинг центар КЛУЧ, Мито-Хаџи Василев Јасмин, 52-1/3-Скопје

КОНТАКТ:

070/367-905

Доколку сте заинтерсирани пополнете пријава за обука.