Успешен маркетинг за успешен бизнис

Обука: Успешен маркетинг за успешен бизнис (Successful Marketing for Successful Business)

Целта на маркетингот е да ја направи продажбата целосно непотребна. Ефективен маркетинг е тој кога клиентите доаѓаат да го купат вашиот производ, подготвени да платат веднаш. За жал тоа се случува многу ретко.
 
Добриот маркетинг претставува процес на генерирање потенцијални клиенти. 
 
Но предходно треба да направите анализа на состојбата. Кој е вашиот идеален клиент? Која е вашата конкуренција? 
 
Направете анализа на пазарот, индустријата, окружувањето! Направете анализа на вашето претпријатие, кои се вашите предности и недостатоци? Какви се вашите соработници?
 
За овие и многу други КЛУЧНИ прашања од оваа област посетете ја нашата обука:
 
ЛОКАЦИЈА: 

Консалтинг и тренинг центар КЛУЧ, Мито-Хаџи Василев Јасмин, 52-1/3-Скопје

КОНТАКТ:

070/367-905

Доколку сте заинтерсирани пополнете пријава за обука.