ИТ во мојот бизнис

Обука: ИТ во мојот бизнис (IT in my business)

Треба да одберете деловен софтвер? Да направите инфраструктура?

Како да креирате своја веб страна? Дали ќе создадете електронски весник?

Како да ги архивирате електронските документи?

Како да ги искористите потенцијалите на интернетот?

Кој ќе го сервисира и одржува системот во иднина?

Што треба да знаете пред да се обратите некому за помош?

А тоа сепак да биде во рамките на буџетот со кој располагате!

 

ЛОКАЦИЈА: 

Консалтинг и тренинг центар КЛУЧ, Мито-Хаџи Василев Јасмин, 52-1/3-Скопје

КОНТАКТ:

02 3211 - 422

070/367-905

ЦЕНА:

2.500,00 денари (+18% ддв)

Дознај како да добиеш попуст од 10 % - 40% на: contact@key.com.mk

ЈАЗИК:

Обуката се изведува билингвално, на македонски и англиски јазик.

СЕРТИФИКАТ ЗА ПРИСУСТВО И ЗА ПОЛОЖЕН ИСПИТ:

За редовно посетување на обуката секој учесник добива Сертификат за присуство.

По завршувањето на целата програма и полагање на завршниот испит секој учесник добива Сертификат за успешно завршена ПРЕТПРИЕМНИЧКА АКАДЕМИЈА.

БРОЈ НА УЧЕСНИЦИ:

Идеален број на обуканти: 9

Доколку сте заинтерсирани пополнете пријава за обука.