Врвен Office Manager

Обука: Врвен офис менаџер (Top Office Manager)

Дали сте знаеле дека поголемиот број од жените претприемачи во светот предходно работеле на позициите: деловен секретар, помошник, личен асистент или офис менаџер?

Една од најдобрите почетни инвестиции за секој претприемач е да си најде добар Office Manager. Станува збор за исклучително важна позиција особено во првите години од бизнисот.

Врвниот Office Manager има голема одговорност  да обезбеди непречено работење на канцеларијата и координирање на сите планирани активности навреме. При тоа особено важна е довербата, лојалноста и деловната етика.

Дознајте кои се квалитети треба да ги поседува ова лице? 

Зошто  е важен првиот впечаток? Какви комуникациски вештини се потребни?

Научете како се архивираат деловните документи?

Како се координира персоналот за сервисирање и одржување? 

Грижа за личните документи на вработените и деловен бон-тон. 

 

ЛОКАЦИЈА: 

Консалтинг и тренинг центар КЛУЧ, Мито-Хаџи Василев Јасмин, 52-1/3-Скопје

КОНТАКТ:

070/367-905

Доколку сте заинтерсирани пополнете пријава за обука.