Имиџот на мојот бизнис

Обука: Имиџот на мојот бизнис (My Business Image)

Како да одржувате добри односи со јавноста? Како да оставите добар впечаток кај вашите клиенти, партнери, вработени, финансиери?
 
Дали работите на унапредување на вашите односи со медиумите, претставниците на владата или локалната самоуправа? 
 
Кои се тајните на успешен јавен настап?
 
Како да ја пренесете вистинската порака?
 
Како да демантирате невистини за вашиот бизнис? 
 
Како успешно го градите и чувате имиџот на вашата компанија?

 

ЛОКАЦИЈА: 

Консалтинг и тренинг центар КЛУЧ, Мито-Хаџи Василев Јасмин, 52-1/3-Скопје

КОНТАКТ:

070/367-905

Доколку сте заинтерсирани пополнете пријава за обука.