Како да се совладаат предизвици?

Како да се совладаат предизвиците? (How to overcome chalanges?)

 

Секојдневното работење подразбира соочување со бројни предизвици.

Како се справувате со проблемите? Дали вашиот тим лесно се прилагодува на промени?

Како раководите со ризикот? Дали се појавуваат конфликти меѓу вработените и како ги решавате?

Како реагирате во кризни моменти?  Дали донесувате правилни одлуки?

Како работите под притисок?

 


ЛОКАЦИЈА: 

Консалтинг и тренинг центар КЛУЧ, Мито-Хаџи Василев Јасмин, 52-1/3-Скопје

КОНТАКТ:

070/367-905


Доколку сте заинтерсирани пополнете пријава за обука.