Вработувај внимателно

Обука: Вработувајте внимателно (Hire Slow Fire Fast)

 

Како да ги вработите најдобрите луѓе? Зошто тие би сакале да работат за вас?

На што треба да внимавате во процесот на селекција? 

Како да ги мотивирате и наградувате вашите вработени?

Кој е вистинскиот начин да ги задржите?

Дали ја стимулирате креативноста кај нив?

Како се грижите за нивно постојано усовршување?

 


ЛОКАЦИЈА: 

Консалтинг и тренинг центар КЛУЧ, Мито-Хаџи Василев Јасмин, 52-1/3-Скопје

КОНТАКТ:

070/367-905

Доколку сте заинтерсирани пополнете пријава за обука.