Поголема лична продуктивност

Обука: Поголема лична продуктивност (Improve Your Personal Productivity)

Вашата цел би требало да биде да ги исполните вашите потенцијали како човечко суштество и да постигнете се што посакувате.

Вие треба да се стремите да го дадете својот максимум во секоја област од вашиот живот. 

Постојат луѓе кои постигнале многу, наспроти други кои направиле многу малку. 

Упешните секогаш заработуваат повеќе пари, имаат подобри односи со семејствата и пријателите, имаат подобро здравје и енергија, живеат подолго и посреќно од останатите. 

Зошто и вие да не бидете еден од нив? Што е тоа што во овој момент ве држи сеуште далеку од она што сакате да сте?

Добрата вест е што никогаш не е предоцна! Постојат бројни вештини кои можете да ги научите за да ја зголемите својата лична продуктивност...

 

ЛОКАЦИЈА: 

Консалтинг и тренинг центар КЛУЧ, Мито-Хаџи Василев Јасмин, 52-1/3-Скопје

КОНТАКТ:

070/367-905

Доколку сте заинтерсирани пополнете пријава за обука.