Врвна презентација

Обука: Врвна презентација (Top Presentation)

 

Дали умеете успешно да се претставите?

Дали  знаете како да ја презентирате вашата идеја?

Како да се подготвите за успешна деловна презентација? 

Што треба да знаете за вашата публика?

Како да ги привлечете вниманието на слушателите?

Зошто некои презентери се по интересни од другите?

 

ЛОКАЦИЈА: 

Консалтинг и тренинг центар КЛУЧ, Мито-Хаџи Василев Јасмин, 52-1/3-Скопје

КОНТАКТ:

070/367-905

Доколку сте заинтерсирани пополнете пријава за обука.