Успешност и развој на ЧР

Обука: Успешност и развој на ЧР (HR Performance & Development)

 

Колку се грижите за развојот на вашите вработени?

Дали умеете да го оцените нивното работење?

Дали умеете да раководите со нивната успешност?

Како да ја анализирате работата на вашите вработени?

 

ЛОКАЦИЈА: 

Консалтинг и тренинг центар КЛУЧ,Мито-Хаџи Василев Јасмин, 52-1/3-Скопје

КОНТАКТ:

070/367-905

Доколку сте заинтерсирани пополнете пријава за обука