Финансирајте ги вашите проекти со ЕУ фондови

Обука: Финасирајте ги вашите проекти со ЕУ фондови

 

Како до свежи пари за вашиот бизнис?

Дали фондовите на ЕУ нудат можности за финансирање на деловни проекти?

Какви видови програми за финансирање постојат?

Кои предуслови треба да бидат задоволени?

Како да најдете партнери?

Како да изработите буџет?

 

ЛОКАЦИЈА: 

Консалтинг и тренинг центар КЛУЧ, Мито-Хаџи Василев Јасмин, 52-1/3-Скопје

КОНТАКТ:

070/367-905

Доколку сте заинтерсирани пополнете пријава за обука.